Annick Menardo

Annick Menardo

Annik Menardo se narodila v Cannes a zdědila „lehkou ruku“ a vrozenou touhu po parfémech. Pro Annik je kreativita samostatným aktem, radost z ní se rodí a roste, jak se aroma formuje. Měřením každého detailu usiluje o dokonalost na hranici svých schopností a zasahuje přesně cíl. Vzdělaná a intuitivní, vášnivá ve své praxi. Přesná a kreativní, identita vůně je pro ni velmi důležitá, právě to, díky čemu je její dílo jedinečné.