Pryskyřice

Klejopryskyřičné výrobky ze stromů a rostlin často užívané jako stabilizátory.